เพิ่มทักษะภาษา.. แรงงานไทยอย่านอนใจ

วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2555 นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประกาศจะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานไทยทั่วประเทศ โดยบอกว่า จะให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานมีรายได้วันละไม่น้อยกว่า 300 บาท ซึ่งระยะแรกได้ดำเนินการไปแล้ว 7 จังหวัด และจะดำเนินการให้ครบทุกจังหวัดในปี 2556 แล้ว นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ บอกว่า “จะยกระดับทักษะฝีมือของแรงงานไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา เพื่อเตรียมพร้อมแรงงานไทยที่จะต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 “หวังสร้างภูมิคุ้มกัน และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงานไทย

  

นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บอกว่า ในปี 2558 จะมีการเปิดเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานในประเทศอาเซียน 10 ชาติได้อย่างเสรี โดยจะนำร่องใน 8 สาขาวิชาชีพ นั่นคือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี ช่างสำรวจ และสาขาการท่องเที่ยว ซึ่งใน 7 สาขาแรก ประเทศอาเซียนทั้ง 10 ชาติ ได้ร่วมกันกำหนดมาตรฐานกลางของผู้ประกอบวิชาชีพแล้ว ความหมายของการเปิดเสรี หมายถึง หากแพทย์ของไทย หรือ สถาปนิกไทย จะเดินทางไปทำงานยังประเทศในกลุ่มอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย ก็สามารถไปได้โดยเสรี ขึ้นอยู่กับว่า บุคลากรของไทยเราสู้กับเพื่อนบ้านอาเซียนได้หรือไม่ รวมถึงความสามารถด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลางที่ใช้กันในหมู่ประเทศอาเซียน แต่ทั้ง 8 วิชาชีพ อาจไม่น่ากังวลนัก ยกเว้นเพียงบางสาขา ที่อาจไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ อย่าง พยาบาล ที่ต้องเพิ่มทักษะด้านภาษาให้มากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสของตัวเองในตลาดแรงงานที่กว้างมากขึ้น

 

แล้วแรงงานในสาขาวิชาชีพอื่น รวมถึงแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งถือเป็นกลุ่มแรงงานส่วนใหญ่ แม้จะยังไม่มีข้อตกลงเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี แต่การที่นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประกาศจะยกระดับทั้งด้านทักษะฝีมือและทักษะด้านภาษา ย่อมเป็นเรื่องน่ายินดี แต่จะเป็นรูปธรรมแค่ไหน และอย่างไร ยังต้องรอติดตาม เพราะแม้จะเหลือเวลาอีกร่วม 3 ปี ก่อนที่ไทยจะก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน แต่จากผลสำรวจหลายแห่งพบข้อมูลตรงกันว่า คนไทยยังรับรู้ และตระหนักถึงการก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในลำดับท้ายๆ เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเอง ไม่นับการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ อย่างภาษาอังกฤษ ที่แรงงานไทยส่วนใหญ่ ยังไม่คุ้นเคย …..การแลกเปลี่ยนเชิงวิชาชีพ จะทำให้ประชาคมอาเซียนมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น แต่ตัวเลือกแรงงาน หรือ การแข่งขันของแรงงาน ก็ย่อมมากขึ้นตามไปด้วย เมื่อมีการเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี แม้โดยพื้นฐาน แรงงานส่วนใหญ่ จะไม่ต้องการโยกย้ายถิ่นฐาน ไปทำงานยังที่อื่นหากคุณภาพชีวิตดีอยู่แล้ว เว้นเสียแต่ คุณภาพชีวิต ณ ปัจจุบันไม่ดีพอ…..

ขอบคุณข้อมูล/ภาพจากอินเตอร์เน็ท

โฆษณา

One thought on “เพิ่มทักษะภาษา.. แรงงานไทยอย่านอนใจ”

  1. กลุ่มคนเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเพิ่มทักษะภาษามากนัก เพราะเขาเก่งอยู่เเล้วแต่ควรเพิ่มให้กับแรงงานระดับปฎิบัติงานมากกว่า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s