เปล่าคิดเอง.. สวนดุสิตโพลชี้ ของแพงขึ้น

นายสุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บอกว่า สวนดุสิตโพล ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วไป ที่เป็นผู้จับจ่ายซื้อสินค้าให้ตัวเองและครอบครัวที่พักอาศัย ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2555 ในหัวข้อ “ประชาชน” จะอยู่อย่างไร? ในยุค “ของแพง” โดยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 32.37 มีค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ในช่วง 2-3 เดือนนี้ ซึ่งอันดับ 1 คือ อาหารการกิน / ข้าวราดแกง รองลงมาคือ สินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ส่วนตัว

  

ส่วนสินค้าที่แพงขึ้น ณ วันนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.64 ระบุว่า อันดับ 1 เป็นอาหาร/ของสด ของแห้ง/เนื้อสัตว์ ไข่ ผัก ผลไม้ ฯลฯ รองลงมาคือ ค่าเดินทาง น้ำมัน โดยร้อยละ48.79 แก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ด้วยการใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ลดปริมาณการซื้อ / ซื้อเฉพาะของที่จำเป็น / ซื้อสินค้าราคาถูก และประชาชนร้อยละ 52.27 มีความมั่นใจว่า รัฐบาลแก้ปัญหาของแพงได้

ส่วนสิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี สินค้าแพง เป็นอันดับ 1 คือ กระทรวงพาณิชย์ ต้องเด็ดขาดและเอาจริงเอาจัง ในการแก้ปัญหาสินค้าแพง และอยากให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงประชาชนเป็นสำคัญ รวมถึง ค่าน้ำ ค่ำไฟฟรี รวมถึงรถเมล์ฟรี ระบบขนส่งมวลชนฟรี เพื่อลดภาระให้กับประชาชน

 

โฆษณา

One thought on “เปล่าคิดเอง.. สวนดุสิตโพลชี้ ของแพงขึ้น”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s