เปล่าคิดเอง.. สวนดุสิตโพลชี้ ของแพงขึ้น

นายสุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บอกว่า สวนดุสิตโพล ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วไป ที่เป็นผู้จับจ่ายซื้อสินค้าให้ตัวเองและครอบครัวที่พักอาศัย ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2555 ในหัวข้อ “ประชาชน” จะอยู่อย่างไร? ในยุค “ของแพง” โดยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 32.37 มีค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ในช่วง 2-3 เดือนนี้ ซึ่งอันดับ 1 คือ อาหารการกิน / ข้าวราดแกง รองลงมาคือ สินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ส่วนตัว

  

ส่วนสินค้าที่แพงขึ้น ณ วันนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.64 ระบุว่า อันดับ 1 เป็นอาหาร/ของสด ของแห้ง/เนื้อสัตว์ ไข่ ผัก ผลไม้ ฯลฯ รองลงมาคือ ค่าเดินทาง น้ำมัน โดยร้อยละ48.79 แก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ด้วยการใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ลดปริมาณการซื้อ / ซื้อเฉพาะของที่จำเป็น / ซื้อสินค้าราคาถูก และประชาชนร้อยละ 52.27 มีความมั่นใจว่า รัฐบาลแก้ปัญหาของแพงได้

ส่วนสิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี สินค้าแพง เป็นอันดับ 1 คือ กระทรวงพาณิชย์ ต้องเด็ดขาดและเอาจริงเอาจัง ในการแก้ปัญหาสินค้าแพง และอยากให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงประชาชนเป็นสำคัญ รวมถึง ค่าน้ำ ค่ำไฟฟรี รวมถึงรถเมล์ฟรี ระบบขนส่งมวลชนฟรี เพื่อลดภาระให้กับประชาชน

 

Advertisements

หนึ่งความคิดบน “เปล่าคิดเอง.. สวนดุสิตโพลชี้ ของแพงขึ้น”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s