กม.ปรองดอง “เขียนด้วยมือ ลบด้วยเท้า”

25 พฤษภาคม 2555 วันซึ่งคนไทยทั้งประเทศกำลังใจจดจ่อ และมีความสุข กับภาพอันประทับใจที่บริเวณทุ่งมะขามหย่อง ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา แต่กลับมีข่าวคราวเรื่องการเสนอร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ ซึ่งดูเหมือนไม่น่าจะสามารถสร้างความปรองดองได้ง่าย เพราะทันทีที่มีข่าวส.ส.35 คน นำโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน เสนอเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ เสียงต่อต้านก็ดังขึ้นเรื่อย ๆ ล่าสุ่ดกลุ่มพันธมิตรฯ นัดชุมนุมคัดค้าน 30 พ.ค.นี้

มีรายงานว่า พล.อ.สนธิ ได้ส่งร่างฉบับนี้ ถึงสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในเวลา 14.45น.ของวันที่ 24 พ.ค.2555 แต่หลังจากนั้นก็มีคำยืนยันจากประธานสภาฯ สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ว่าได้บรรจุร่างฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ในวันที่ 30-31 พ.ค.นี้แล้ว /// ถึงแม้หลักการเหตุผลของกม.ฉบับนี้ จะถูกอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่า ต้องการนิรโทษกรรม เพื่อให้ทุกฝ่ายเดินหน้าหันมาร่วมมมือกัน เพื่อแก้ปัญหาและพาประเทศก้าวไปข้างหน้า แต่หากย้อนหลังไป เมื่อช่วงการยึดอำนาจใหม่ ๆ เมื่อปี 2549 คงไม่มีใครเชื่อว่า อดีตประธานคมช.ซึ่งเป็นแกนนำในการยึดอำนาจคนนี้ จะเป็นผู้เสนอกฏหมายฉบับนี้เสียเอง ซึ่งคงไม่ผิดอะไร หากจะเปรียบเปรยการระทำของเขาว่าเป็นเหมือนกา “เขียนด้วยมือ ลบด้วยเท้า”

  

หลักการ และเหตุผลของร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติพ.ศ.ที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาสัปดาห์นี้

โดยที่ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อเดือนเม.ย.-พ.ค.2553 จนนำไปสู่การสูญเสียชีวิตการบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจ ผู้ต้องหาและจำเลยจึงไม่ใช่เป็นผู้ร้ายหรืออาชญากรดังเช่นคดีอาญาปกติ การยึดทำอำนาจการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่ 19 ก.ย.2549 ที่ผ่านมา รวมถึงการยุบพรรคการเมืองและการเพิกถอนสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคที่มิได้ส่วนรู้เห็นกับการกระทำความผิด ทำให้เกิดข้อวิจารณ์เกี่ยวกับความสอดคล้องกับหลักนิติธรรมของกลไกต่างๆของรัฐ กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม

ประกอบกับได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงกระทบกระเทือนต่อขวัญและกำลังใจของคนในชาติตลอดจนความสงบสุขของบ้านเมืองอีกครั้งหนึ่ง ประชาชนทั่วไปต้องการให้บ้านเมืองเกิดความปรองดองสมานฉันท์ หันหน้าเข้าหากัน แปลงวิกฤติครั้งนี้ให้เป็นโอกาสเพื่อฟื้นความสงบสุขและความเชื่อมั่นของคนในชาติรวมทั้งนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้กลับคืนมา

จึงสมควรใช้หลักเมตตาธรรมด้วยการให้อภัยและให้โอกาสกับทุกฝ่ายซึ่งล้วนมีเจตนาดีต่อชาติบ้านเมือง อันเป็นไปตามประเพณีที่ประเทศไทยเคยปฎิบัติมาแล้วหลายครั้งและเป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยการนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดอันมีสาเหตุตจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ได้กระทำระหว่างวันที่ 15 ก.ย.2548จนถึงวันที่ 10 พ.ค.2554 และเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาด้วยการคืนความชอบธรรมให้แก่ผู้ถูกดำเนินคดีโดยกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นตามประกาศหรือคำสั่งของคณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(คปค.)หรือคำสั่งของหัวหน้าคปค.ที่มิได้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติหรือขัดต่อหลักนิติธรรม อันเป็นการผดุงรักษาไว้ซึ่งระบบนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่สากลให้การยอมรับ รวมทั้งการคืนสิทธิทางการเมืองให้กับกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่มิได้มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำความผิดอันเป็นเหตุให้มีการยุบพรรคการเมืองนั้น เพื่อให้โอกาสแก่ทุกฝ่ายได้เข้ามาใช้ความรู้ความสามารถของตนร่วมกันแก้ไขปัญหาและนำพาประเทศให้ก้าวข้ามความขัดแย้งครั้งนี้ไปสู่สันติภาพและความมั่นคงสืบไป จึงจำเป็นต้องตราพ.ร.บ.นี้

โฆษณา

One thought on “กม.ปรองดอง “เขียนด้วยมือ ลบด้วยเท้า””

  1. เมื่ออ่านร่างพรบ.ปรองดอง ฉบับหัวหน้าคณะปฏิวัตแล้ว จะเห็นได้ว่า พล.อ.สนธิ ยอมจำนนต่อความผิดพลาดในการยึดอำนาจ ทักษิณ เมื่อ 19 ก.ย.49
    ซึ่งครั้งหนึ่ง พล.อ.สนธิ ได้ยึดอำนาจจาก ทักษิณ แต่เมื่อเวลาผ่านไป 6 ปี พล.อ.สนธิ คนเดียวกันนี้ กำลังหาทางคืนอำนาจให้กับ ทักษิณ ด้วยวลีปรองดอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s