กรอบหลักสูตรกลางอาเซียน

เดือนกรกฎาคมนี้ จะมีการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน (ASEAN Education Ministers Meeting :ASED) ที่ประเทศอินโดนีเซีย สิ่งที่น่าจับตาคือ ความคืบหน้าในการจัดทำหลักสูตรกลางอาเซียน หรือ ASEAN Curriculum Sourcebook ซึ่งสื่บเนื่องจากที่ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ได้มีข้อตกลงร่วมกันพัฒนาหลักสูตรกลางอาเซียนให้สำเร็จ ซึ่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณงค์ บอกว่า เป็นข้อตกลงให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 3 ปี ( ปี 2556-2558) โดยจะร่วมกันทำกรอบหลักสูตรในวิชาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมถึงถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น

 

 

ปลัดกระทรวงศึกษาฯ บอกว่า ทั้งหมดนี้ก็เพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะเสนอขอเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมผู้รับผิดชอบทำกรอบหลักสูตร โดยจะเชิญผู้แทนจากประเทศสมาชิกประเทศละ 2 คนมาร่วมกันวางแผน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้ ขณะเดียวกันก็จะจัดทำหลักสูตรค่ายเยาวชนอาเซียนเพื่อให้นักเรียนมาร่วมเข้าค่ายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละประเทศ

ประเด็นสำคัญ คือ ต่อจากนี้เราจะต้องพัฒนาตัวชี้วัดใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องความสำเร็จทางการศึกษา เรื่องของอัตราประชากรที่รู้หนังสือของประเทศเพราะตัวเลขที่มีอยู่นั้น ยังเป็นสถิติเก่าซึ่งเบื้องต้น ศธ.ได้ประสานกับสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อหารือแนวทางที่จะสำรวจและทำสถิติอัตราการรู้หนังสือของประชากรใหม่ รวมทั้งจะต้องพัฒนาตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นผลสำเร็จของการเรียนสายอาชีพ ที่สะท้อนให้เห็นการนำความรู้เพื่อไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง   ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้จะเสนอที่ประชุมด้วยว่าทุกประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนควรจะดำเนินการเรื่องเหล่านี้เพื่อจะได้ข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์

 

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวเนชั่น

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s